Home Home
 
OpisRzutyGaleria

Inwestycja Kijowska

Kliknij w miniaturkę, żeby zobaczyć rzut.

Aby pobrać wersję PDF, kliknij w miniaturkę obrazka lub link pod nim.

Etap I - Inwestycja zakończona

Biurowiec

Lokale usługowe

Kamienica biurowa

Restauracja

Parking podziemny

© 2009 PBM Południe Development Sp. z o.o.
Siedziba Zarządu: 02-349 Warszawa ul. Baśniowa 3 p. 302, Prezes Zarządu - Elżbieta Nowakowska KRS 0000058383 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy REGON: 017402870, NIP: 526-26-19-743, Wysokość kapitału zakładowego 4 666 500,00 złotych