Home Home
 
OpisRzutyGaleria

Inwestycja Kijowska

 

 

Oferujemy powierzchnie biurowe do wynajmu oraz kamienicę biurową do sprzedaży.

Inwestycja Kijowska realizowana została w kwartale ulic: Kijowska, Wieczorkiewicza, Brzeska i Markowska na warszawskiej Pradze Północ Jest to kompleks trzech budynków przeznaczonych na cele biurowo-usługowe oraz mieszkaniowe. Projekt prowadzony jest dwuetapowo.

Pierwsza faza została zakończona. Obejmuje rewitalizację i nadbudowę zabytkowej kamienicy o pow. ok. 2 tys. mkw. przy ul. Kijowskiej 5. Przylega do niej nowy 6 kondygnacyjny budynek biurowy o pow. 2,5 tys. mkw. z recepcją i częścią pomieszczeń usługowych na parterze oraz dwupoziomowym garażem podziemnym. Wyróżnia go ciekawe nadwieszenie (4 kondygnacje) nad ulicą Wieczorkiewicza, pod którym przebiega ruch drogowy. Wejście do budynku od ul. Brzeskiej zaakcentowane zostało zróżnicowanym materiałowo pylonem. Obiekt rozplanowany jest w kształcie zbliżonym do litery L. Wpisana do rejestru zabytków trzykondygnacyjna kamienica z 1869 roku do końca lat 80-tych ubiegłego wieku była użytkowana jako budynek mieszkalny. Na początku lat 90-tych została rozpoczęta modernizacyjna obiektu zmierzająca do przekształcenia jego charakteru na usługowo ? biurowy. Przeprowadzono prace budowlane w celu odrestaurowania bryły i elewacji kamienicy z uwzględnieniem zaleceń Konserwatora Zabytków oraz założeń programu prac konserwatorskich. Zostały zachowane stare mury zewnętrzne, poziomy układ elewacji, jak również ciągłość gzymsu koronującego kamienicy, która zyskała dwukondygnacyjną nadbudowę (piętro i antresola). Przeszklony przedsionek został dobudowany do budynku w taki sposób, aby nie przesłaniał istniejącej elewacji parteru. Do oprawy portalu wejściowego i wykonania barierek zewnętrznych balkonów zostało wykorzystane szkło i stal nierdzewna. Pasmową kompozycję elewacji podkreśla renowacja podpiwniczenia i cokołu przy wykorzystaniu płyt granitowych. Front budynku zdobią piękne gzymsy i bonie, a dach pokrywa blacha tytanowa lub aluminiowa. Wyeksponowana od ulicy Kijowskiej zabytkowa kamienica wyraźnie odcina się od nowych obiektów. Forma biurowca, który powstał w pierwszym etapie realizacji projektu podkreśla jej walory poprzez obniżenie i wycofanie części bezpośrednio przylegającej do zabytku. Na poziomie -1 w kamienicy znajdzie się powierzchnia przeznaczona pod usługi gastronomiczne.

Koncepcja stworzona przez warszawską pracownię: Pastewka i Strój Architekci zakłada, że bryły wszystkich budynków tworząc spójną całość stylistycznie wpisywać się będą w otoczenie starej Pragi. Inwestycja dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja Kijowska położona jest w miejscu doskonale skomunikowanym z centrum miasta, dzięki tramwajom i autobusom, kolei podmiejskiej i krajowej (Warszawa Wschodnia i Stadion Wileńska), których przystanki i stacje znajdują się w pobliżu. Niedaleko przebiegać będzie również II linia metra.

I etap inwestycji zakończony został w maju 2012.

W drugiej fazie wzniesiony zostanie u zbiegu ulic Kijowskiej i Markowskiej budynek mieszkalny z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym.

© 2009 PBM Południe Development Sp. z o.o.
Siedziba Zarządu: 02-349 Warszawa ul. Baśniowa 3 p. 302, Prezes Zarządu - Elżbieta Nowakowska KRS 0000058383 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy REGON: 017402870, NIP: 526-26-19-743, Wysokość kapitału zakładowego 4 666 500,00 złotych