Home Home
 
Kredyt

Kredyt

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów przygotowaliśmy wraz z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. preferencyjny program kredytowy. Klient w ten sposób otrzymuje stałą opiekę osobistego Doradcy Kredytowego, dostarczającego indywidualne rozwiązania dopasowane do jego potrzeb oraz zapewniającego mu pomoc w podejmowaniu decyzji finansowych.


© 2009 PBM Południe Development Sp. z o.o.
Siedziba Zarządu: 02-349 Warszawa ul. Baśniowa 3 p. 302, Prezes Zarządu - Elżbieta Nowakowska KRS 0000058383 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy REGON: 017402870, NIP: 526-26-19-743, Wysokość kapitału zakładowego 4 666 500,00 złotych